«دریافت پیشنهادات مردمی دررابطه با بهبود ارایه خدمات»
شهروند گرامی با پیشنهادات خود در بهبود ارایه خدمات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ارتقاء سطح خدمات ما را یاری کنید.
ReCaptcha

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت