همراه کانون عزیز با سلام، لطفا با تکمیل فرم ارزشیابی ذیل تیم آموزشی و پشتیبانی مجموعه را در تقویت کارگاه‌های آموزشی آتی راهنمایی نمایید:
1. سطح مطالب آموزشی ارائه شده در این کارگاه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
2. تا چه میزان محتوای کارگاه آموزشی در افزایش معلومات و دانش شما مؤثر بود؟
3.تا چه میزان به شرکت در کارگاه‌های آموزشی آتی در این زمینه علاقه‌مند هستید؟
4. میزان حجم مطالب ارائه شده با مدت زمان آموزش الکترونیکی چگونه بود؟
5.توانایی مدرس در ارائه مطالب با بیان روشن و قابل فهم چگونه بود؟
6.توانایی مدرس در جلب مشارکت شما در بحث‌ها چگونه بود؟
7. توانایی مدرس در پاسخ‌گویی به سؤالات شما چگونه بود؟
8. رضایت شما از آموزش به روش الکترونیکی (مجازی) چه میزان است؟
9. میزان رضایت شما از زمان برگزاری کارگاه آموزشی چه میزان است؟
10.سهولت دستیابی به نرم‌افزار (سایت) آموزش مجازی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ReCaptcha

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت