انجمن شاعران نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان زیر نظر انجمن ادبی کانون به شکل تخصصی به شناخت و پرورش استعدادهای این حوزه می‌‍‌‌‌پردازد و با برنامه‌های گوناگون، در جهت جذب و پرورش استعدادهای برتر حوزه شعر، فعالیت دارد. در حال حاضر 77انجمن شعر در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فعال است که بیش از 1500 عضو دارد و زیر نظر اساتید کانون و چهره‌های شاخص ادبیات کشور فعالیت می‌‌کنند.

انجمن شاعران نوجوان، ماهانه به آموزش اصول شعرسرایی، آشنایی با متون کهن، برگزاری جلسات نقد، دیدار با شعرای نامی کشور می‌پردازد و اعضای نوجوان و ارشد این انجمن‌ها زیر نظر اساتید شاخص اقدام به تولید آثار فاخر میکنند.


 


    شخصی سازی

    انتخاب حالت کور رنگی

    انتخاب رنگ

    اندازه فونت