سامانه نظام پیشنهادات مردمی

سلام ..... ارباب رجوع گرامی شما می توانید از روش های گوناگون ذیل نظرات خود را با مدیریت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یزد درمیان بگذارید.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پست الکترونیکی yazd@kpf.ir ، تلفن 03536269176 داخلی 0 ، مسئول دفتر داخلی 0 ، فکس 03536221766
لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را در کادر ذیل منعکس فرمائید:
لطفا فارسی تایپ بفرمائید . متشکرم

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت